Februari 2021

Renovatie koetshuis tot vakantiewoning (1)

In opdracht van Isabella Zathe is de renovatie van een koetshuis tot vakantiewoning in gestart.

De asbestsanering is inmiddels gereed en in maart zal het laatste sloopwerk, van de onderdelen die nog gesloopt moeten worden,  plaatsvinden. De kenmerkende gemetselde voorgevel en een deel van de zijgevel zal behouden blijven. Aansluitend zal het heiwerk en de nieuwe betonvloer uitgevoerd worden waarna de opbouw kan beginnen.

De vakantiewoning, met bruto oppervlakte van ca. 95 m2, is een ontwerp van Adema Architecten uit Dokkum. De constructeur is Ingenieursbureau Jansen Wesselink uit Drachten.

Gereed medio augustus 2022.

 

 

Januari 2021

Grasland bij woning kost meer overdrachtsbelasting

Woonboerderijen zijn in. De laatste jaren komen steeds meer boerderijen te koop vanwege bedrijfsbeëindiging en er staan er ook genoeg te koop die al langer als woning worden gebruikt. Bij verkoop wordt er vaak een flink perceel grond bij verkocht. Dat levert vragen op over het te berekenen percentage overdrachtsbelasting.

Is het in dergelijke situaties terecht om bij de aangifte overdrachtsbelasting uit te gaan van het 2%-tarief? De belastinginspecteur vindt van niet, blijkt uit een recente zaak voor het Hof Arnhem-Leeuwarden. De vraag voor het Hof was of een dergelijk grasperceel “aanhorig” is, m.a.w. of het perceel bij de woning behoort. Als die beoordeling ertoe leidt dat het perceel niet bij de woning hoort, dan geldt het tarief van 6% in plaats van 2%.

Om te voldoen aan de kwalificatie “aanhorig” moet de grond op het moment van koop objectief gezien bij de woning horen, daarbij in gebruik zijn en er dienstbaar aan zijn. Het doet er niet toe of de koper vindt dat dit het geval is of van plan is aan de kwalificatie te voldoen. Het gaat bij de beoordeling om de vraag of het perceel op het moment van verkoop door de verkoper in gebruik was bij de woning en daaraan dienstbaar was. Het feit dat een fysiek zichtbare afscheiding tussen grasperceel en woning ontbreekt doet daar niets aan af.

Bron: Opmaat 16/11/20 – 2020/267 – ECLI:NL:GHARL:2020:9067 + 9068

Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.